Mi’kmaq

Mi’kmaq Ujipenuk

Gisi Wikemi’tij
Trudy Sable ag Julia Sable

Ta’n koqwei elagweg:

Kenoa’tagen: kis aatoq Franziska von Rosen

Ta’n wenewolti’k

Ekt A’tukaqennminal

Tan koqwei weji amalka’ti’kw

Ekt sa’geweiminal Amalkewaqenn
Ektapekiaqenn aq pipukwaqenn
Mtapsun
Kini’sqwekeoei A’kusen
Koju’a
Mte’skmamalkewaqen
Neskewet
I’ko
Ji’kmaqn
Pesite’wa’taqtimk
Empisoney Amalkewaqenn

Kiskuk Ekt Amalkewaqennminal
Amalkamqewei Elekewataqene’l
Eskistoqenikewaq Amalkewinu’k
Mawiomi’l
Alsutemewinu-na’kusetewi Amalkamk
Kepitoqa’taqen

Kenoa’tagen

Mawi amkwesewey amalkatemanek mawiomiey pepkwijetemk na newtiska’q jel peskunatek jel ukumoljin jel na’n-ipunekek (1985). Eymap mi’kema’ki ewokuomk kekia’skiw ‘lsipuktuk, mawi emseki’k mi’kema’ki, Sikniktuk. Ni’n mu ‘lnwiktumuejit, pekisin peji kina’masi mi’kemewei ektumuwemk. Na tujiw, pukwelkep kisiku mimajwinu’k mu welitpite’temitiqw elnu kinamasuti, amalkamk aq alsutemamk  nutkoltijik mi’kemaq pejotutijel etkesenukewe’l. Esteke’j pukwelk mi’kemewe’l ukjiksu’  weji kisikwet melki ektlamsetasit klu’ljewta’simkewei alasutemaqen kina’masuti.
Mawiomiey pepkejete’mamkewey mu nkutiw welte’tasinuksep elnue’kati.
Katuaq, jemu newtiska’qipunqtenuk, nemi’kik maljewe’jk elnuei utan na alpitekel ut-pepkujete’maqenmual umaposemuwaq. Ta’n te’s atlasemimg etel-gina’masimg na  neya’tasik pepkujetemaqen mawiemkewey-oquomq ag ketapekia’tijik ma’wi eksatemi’tij ketapekiatemitij ektapekiaqn telwisik ‘ Kepmite’tagenei mi’kemewey ektapekiaqn’. Ektekik maljewe’jk kitoqepukutuwa’tiji aq welsetwa’tiji. Kisiku’nimajwinu’k welte’taqetijik aq mekitetaqetijik. Elpa.
Pile’k maljewe’jg mi’kemewaq apajiwswatutij ut-elnuoltimkeweymuow.
Kanata, amgwesewaq elnu’k pemi apajite’temitij wetapegsulti’tij nike’ piamiw kaqisipunkek ketu aklasiewaloqsultijik.
Ektu ekjitun ta’n tewji kelu’lk aq milesik ula mi’kemewei teloltimk aq nata’-kiskema’tijik aq apajotutijel sa’kewe’l elnu-oltimkeweymuwal, na siawkite’n ula ewi’kasik. Menaqa ankatemen na wejitesk ta’n tewji mile’sikel ula ankwiskakenn weskomqewe’l, napwi’kaqnn, jiksetemamkel aqq akatemamkewe’koq etli amalkaltijik, pepkejete’matijik aqq naji’semitijel elegewatakene’l (regalia).

Esteke’j: ektu kitemen ujit ula elnui-amalkewaqen teluisik ‘Koju’a’ na pakijeke tett.

Ektu’ nemitu’n ankatemkewe’ji’jel Eskasoni Mi’kmaq Dancers pakijeke tett.

1.Ta’n wenewaq kinu:

Aakenutemaqen ujit sa’kewey teluaq mi’kmaq kisa’q ki’s wikultijik ut-mi’kema’ki ki’s piamiw newtiska’q kaskimtlnaqniponqek. Ula maqemikw teluitasik Mi’kma’ki wiaqtekel elmiwqtaqamu’k ag epekwit, Keskapekiaq Kepek, Oqatenuk Jajiktuk Sikniktuk, aqq soqetuk menakwes Ulastu’k, we’kaw samqwani’kank, pastunkewa’ki O’jipenuk, aqq kijka’jik’jk Oqtaqamkuk, aqq maw meniku’jel etekel poqtepa’qmaqtu’kwek maw Seta’n Pie’l aqq miniku (Miquelon). Telite’temi’tij Mi’kmema’ki elwikenekel te’sekl naskoqa’tasikel Saqmawoti’l; Kespukwitk, Sekepne’katik, Eski’kewaq, Unamai’kik, Piktuk aqq Epekwitk, Sikniktewaq, aqq Kespe’kewaq. Saqmaw aqq Kepten (district chief) ut-Mi’kemai’muaq, tapune’mikel ut-lukuwaqenmual, Alsusit aqq keptinewuti pema’toq ekji-mawitplo’taqetimk Sante’ Mawiomi (Johnson 1996: 376-378).

Na’n kaskimtlnaqiponqekek, Apaqtukewaq amskwes oqo’lti’titek ula jajiktoq Mi’kma’ki te’lta’sijik oqo’ltijik piley elmimtaqamik. Mi’kmaq welta’suala’tiji aqq teluwituoltijik L’nu’k, Skijinu’k. Weja’tekemkek weji poqji weketu’tij wisun ‘Micmac’, jijuwaqa telwi’kasik esteke’j Mic Mac, kisna Wenujuwiktoq, Micmaque. Ula klusuwaqen Mik’kmaq wejiaq klusuwaqen nikmak, teluwaq “my kin-friends” (Whitehead 1988: 1).

Ula nike’ tel wi’kasik, Mi’kmaq, wejiaq 1974  Smith/Francis tel wi’kaqen elmiutaqamu’k aqq unema’ki tel wi’kikaqenn (Mi’kmaq ewasik ujit pukwelk; Mikmaw ujit newtejit). Ula wi’kikaqeniktuk weketasiktew Smith/Francis wi’kaqenn aqq piluwi wi’kaqen (wi’kasiktew italics) aqq ektekel we’kasiktal sa’qewe’l akenutemaqenel ewi’kasikel.

Ektekel se’k, maw sikniktuk, pukwelk mimajwinu’k kawask’toq kijka’ telwi’kaqeney kisa’toq aniapsuinu ‘Father Pacifique’ kisite’tasiqsep (1890) newtiska’q jel ukumuljin jel peskunatekiska’q mawi’katek Mi’kmaq.

Mi’kmawey teloltimk wetapeksik ekji ukjiksu’ kinamatinewey ujit ta’n tel kisi tasik ‘mtenin teluisik ‘Algokian’ meta ut-teloltimkewey aqq teli’sultimkewey nkutey wije’l. Ula sipiskatasikey ukjiksu’ wiaqtekel mset ta’n te’sekemiksu’ltijik aqq ‘lnu’k mestektaqtek Oqatenuk Pastunkewa’ki esteke’j Maliseetk, Wapena’kiaq, Eeyou Cree, Anishinaabe (Ojibwe) aqq ektekik mimajwinu’k.

Apaqtukewaq, epjiliw Aklasiewk, Skajimenewaq, Elnata’q, Wenujk, poqji peita’penik Mi’kma’ki Kanata (500) na’n kaskimtelnaqeniponkekek. Amskewseweyek aji pukwelkik Wenujk, Aklasiewk petukwala’tiji, petji majulwa’tijik  nkuty etku’k Almaq, Eln’ta’q, Skajimenewaq, Kantaqw’jk Elekewiktlamsetasultijikewaq, aqq pastunkewaq elekewiktlamsetasultijikewaq. Piskwijuwoltijik elekewiktlamsetasultijikewinu’k kaia’q Pastunkewey matenaqewaqen, a’sisi pulwel pejiw sultijik misoq Mi’kmaq kaki ento’tij ut-mekeymuwow.

Aqq elp, matenaqewaqenn aqq eksinukowaqenn kaqi suwiska’toq utan’, aqq elp na tujiw piley alsutemaqeney –Roman Catholicism.

Poqji mpek ‘lnuoltimkewey pile’k Kanataewaq kelna’titek Mi’kmaq ‘lnue’katiktoq. Kepeno’lkewaq telsuma’tiji mijua’ji’jk elta’new kina’matenewey telitasik ne’patemenew kitk ukjiksu’le’l sa’qewe’l teloltimkewey aqq ut-Mi’kmewi’simkewey. Wikemaqaltu’ltimke’wey kepenol telte’temitij elnuey amalkamq na pata’suti, na weja’tekemk newtiska’q  jel ukumoljin jel elwikenekiska’q jel asukomiponkek misoq newtiska’q jel peskunatek jel na’niska’q jel newtiponqek (1876 – 1951) elpa amtelnasik Mi’kmaq ut-telo’ltimkeweymuow. Esteke’j, Elnuitplotaqen wi’kasik (1927 Indian Act) pekaji wetkolwatkel mawiomi’l aqq elnuskijinu’l amalkalin elue’katiktuk aqq tami se’k. (Joseph 2006:11)

Mi’kemewa’j kisikui’skw, Ellen Robinson, Mikwite’tk newtiska’q jel peskunatek jel si’st tesiska’qek (1930’s) na ma’ kisi aji pukweluk elnu mawi’et newtejk tami elpa ne’kaw. Elp na, Pa’pewit utalsutuokuomem alwite’tasikten kisna elpa wetkolwatemin elnui amalkamq, Mi’kemewi’simkewe’l aqq koqwey elnuoltimkewey papuwaqen (Ellen Robinson, personal communication, Dec. 14, 2004).

Sarah Denny-oq, kisikui’skwaq Mi’kmewi’skwaq, teluepenaq patlia’sk ne’kaw telima’tisni skijinu’kik ta’n tewjiw mu kelu’ltenoqel’ ekt amalkewaqenminal aqq ekt-tapekiaqen’minal, e’jik toq mentu ut-lukewaqen’ (as cited in Sable: 1990:17).

Kala’n Ko’l (Caroline Gould), kisikui’skwaq Mi’kemewi’skwaq teleiawitaq Waycobah ‘Lnue’kati (formerly Wycocomagh Reserve) Unema’ki, Mikwite’tk mu kisi pitukemliewikw misoq kisi enta’ aklasiewi-alsutemaj (Margaret Johnson aqq Caroline Gould, personal communication, Dec. 19, 2005). Katu na mu emset patlia’sk tel-lukuti’kw swisko’temenew elnu oltimkewe’l. Eymutijik elpa wiaqi-elnuiamalka’tijik elk aqq nekemow.

Na’tami (1940’s) newtiska’q jel peskunatek jel ne’wiska’qek aqq na’niska’qek (50”s), ula Apaqtoqewaq kepenolqewaq eli-eksemala’tiji Mi’kmaq wi’koltinew pasek me’ski’kel elnu e’kati’l kisitua’tijel, meski’kel elnu e’kati’l estekej Eskistoqenik (Eskasomi) aqq (Indian Brook) Elmiwtaqamuk, aqq maw Elsipuktuk aqq Eskeno’peti’jk Sikniktuke’kati. Mimajwinoe’kati, kisna “Mekwayewa’kati”, Me’ki jilteskatemitij Mi’kemewaq teloltimkewey.  Ula tela’taqen na ejikelo’laji Mi’kmaq ut-makmikewmuwaq aqq ut-akenutemaqenmual wokemaq.

Pile’l teplotaqen’ nenqa’toq elnu I’simkewey aqq elnu-oltimkewey kina’masimkewo’kuomk, Alasutwkuomel aqq ektekel koqwe’l nasqoqalaji kisiku mimajwino’k aqq maljewe’jk. Mu Mi’kemaq muku kisi kinamua’tikwi unjanwaq elnuey alsutemaqen’ aqq elnu o[ltimkewe’l esteke’j unkikuwaqi’ tel kina’maqwitipenkel sa’qewe’l ektapekiaqen’ aqq amalkewaqen’.

Pasek katuaq Mi’kemaq aqq ut-kepme’keweyeymuow pipukwaqen, amalkewaqn’, atukwaqen’, Mi’kemewi’simkewey, alsutemaqen aqq sa’qewe’l teloltimkewe’l pema’tutitel me’ kisku keknuatekekel ut-melkiknutimuwow aqq munso’taqeneymuow.

2.Nt A’tukaqenminal

Mi’kmaq kaqi mawisknwatemi’tijel ut-amalkewaqen’mual, a’tukaqn’ aqq akenutemaqenki’kl ut-telo’ltimkeweymuaq aqq ta’n telawsoltitijeweymuaq. Silas Rand, sigentasit aniapsewinu ut atukaqen ewi’kasikes miawe’k – Newtiska’q jel ukomulin kaskimtlnaqeniponqekek wesku’tk teli kenaq amalkamq.

A’qetaik A’tukaqen pekisutasik asemaq Kluskap, kisiepkisinkek, Mi’kmaq ut-kinapmual, kisu’lkw, telimatel kikwa’jual ((ki’kwa’ju)  ta’n tel kisi piama’sital jenual, ensanoqonikew apokjilu aqq piskiaqe’l, tekele’jijik kopitk. Mi’kemewey klusuwaqen Ki’kwaju eweketasik ujit  wises (wolverine), pukwelk Mi’kemewe’l atukwaqen’ kisitasik ujit ula pu’ski pata’teket wises.Tapusijik ektekik ewitasijik telwisijik kukwes (keukw) aqq kaqtukwaqsis (kaqtukwaqji’j), tel teluemk “Earthquake” aqq “Little Thunder”. Mi’kmaq usitkamu’k, esteke’j kaqtukwaq aqq wasoqetesk, akutu’ltiji mimajuwinu’k. Ula mimajuwinu’k wijey telawsultijik esteke’j kinu, mijultijik, esaqmutijik, ketantaqetijik, aqq papuaqena’taqetijik (Whitehead 1998:232). Ula a’tukaqen, kluskap teluwet ki’kwa’ju aqq emset wen allulkwalji amuj  welkwija’latiji apukjiluk aqq kopitk misoq wi’sesk amalkaltinew.

Kaqi kisaknutemuatek ula aknutemaqen aqq iknemuaj ilkwenaqenn, pusultijik na nuku’. Amasek elta’jik, asema tel kitoqeteskemi’tij meke’y nemia’tijel kesi ‘msekilnijel apukjilu’l kis katpukuwilitl iknemoqsinew ut-melkiknutim(naqeteloqsinew) tepaw oqo’ltitij. Ki’kwe’ju wesua’toq ula ji’kmaqn, poqji pututestoq aqq ketapekiet; jijuwaqa pilupokua’sit ula apikjilu a poqji me’ki amalkat. Na kisi ulsiawita’tki aqq mu jilo’lti’kwi’k….. pemita’jik aqq pemita’jik misoq nemitutij utanji’j, ta’n tujiw oqolti’tij wesua’tutij pektaqiew awtij nakami eltek saqmaw wi’kk.

Piskweta’jik saqmawek, meta kis nikanikji’toq tankoqwey weji pejimitukultilij, kisna telkusemoqtek, iknematk ut-welte’taqenem ta’n ne’kaw teli iknematk, tel witatel kaqtukwaqsisel (katukwaqji’jel) nt-tlu’suk jukuwey aqq pa’si ula ute’jk wi’kwomq ta’n etl kepme’taqn epimk. Ula saqmaw teluisit Kiwk (Kukwes) (EarthQuack), aqq nkutiw ilsutasik papuwaqenunaqiaqten, sapo’nuk. Pasnaq kaqtukwaqji’j amalkatk paqelaiwaqeney amalkewaqen teluitasik ‘nskowokun’ (nskuwaqn), esteke’j kenua’lsuti wjit wela’qw, tetujiw me’ki amalkat wenaqteskek ‘mtunekt jel wetaiwajel kiwkwal jileyoqsin….. kisi eksitpu’k mawiejik kitoqiw kisiku’l saqmawal wi’kwomq. Wikwam waju’waq saqmaq aqq unaqapemuwaq. Ke’smu kaqeniktuk waqemikwatasiji’jk, pektaqikwatasik, misoq welmusike’k wjit amalkewinu’k (Rand 1894: 114-116).

A’tukwaqen siaw akenutk tel ki’kesenek metuwe’k kis saputa’sisenaq kaqtukwatoq misoq nepkek. Ula toqaqji’jk kenua’taqen akenutk ta’n amalkamq aqq ketapekimk iknemaj mimajwinu’l melkikenewuti. Aqq kekinutemuaj mimajwinu’k amalka’tlin aqq papuwaqen unaqa’tnew aqq ula’suwalanew pilui skijinu. Me’ kijka’ siawa’sik aknutmaqen, kaqtukwaqji’j app amalkat apaja’sitek wikuwaq aqq papuwaqene’mat wjit ut-maliewaqenem.

3.  Ta’qwey Weji Amalka’tiek

Mi’kmaq ne’kaw eweketoq amalkewaqn wjit alsutemaj, metaseiwaj wikema’jel ketu maliewalajel, malsnewij, ketantekej, ilajij wjit matenaqewaqen aqq papuwaqen wenaqiaq esteke’j maliewultimk. Amalkewaqen aqq eweketasik kepijoqa’tasikkisaqnutemaqenn, papuwaqena’tasimk uskijinwimk, qwelmajita’simk wjit empuwaqen, miwatekemk aqq iknemuwetasimk kepmite’taqn. Se’susewmajukwejit patlia’s wiaqi’katji mi’kmaq newtiska’q jel asukom jel newtiska’q jel asukom  (1616) teluesenaq, “Elmiaq pasek ku’knmi’tij koqwey, ne’kaw papuwaqena’taqetiji’k mawiomi’l aqq ketapekia’tijik, amalka’tijik aqq etelewistemk” (Biard 1616: 107).

Mi’kmaq amalkltitaq wjit nemo’qsin ta’n telikenat aqq ut-kaqemutaqenem. Weji wisuwieatimk ne’kaw etek ta’n tujiw teliponqek mawiomiek. Ta’n teken mawi enta’amalkat, mawiw peki’ji amalkat, na wete’ket aqq kepmite’taqen pekisitoq ut-utanemk.

Me’ kiskuk kistel nemitasik walquteskasik piptukaqi putlotek, elmiwktaqamu’k, aqq menikuk, sikniktuk ta’n skijinu’k kaskimtlnaqeniponqek eteli amalka’tijik.

Na’n kaskimtlnaqeniponqek ki’s, apaqtoqewaq pejita’titek aqq mawo’lutek elnu’k elnue’katiktuk nenqateskek elnu oltimkewey – mu skijinu’k ut-kisite’taqenmuow aqq mu wikwajite’temi’tikw majukwatemenew. Katuaq mena’q mi”kmaw iknemuetuk ut-elnu-oltimkeweym.

Kiskoq, eymutijik skijinu’k me’ amalka’tijik wjit npitemenew ut-utanmuow ut-eksinukowaqenmual. “Weji amalkay wjit emset skijinu’k, mawiwjit maljewe’jk matenukwi’tij puktewi’jk aqq winjikewe’l mpisunn, waju’waq nt-utanminen,” teluet kisiku Mi’kmewa’j Sosep Mius (Joseph Meuse). “Amalkewkik aqq alsutemalsewkik meta eksinoqewaqen etek nt-utanminaq, meta ma’ pasek kaki entuwek nt-elnu-o’ltimkeweyminen, pasena aqq wjit putweli e’natesenen nskijinuminaq (Joseph Meuse, personal communication, Dec. 15, 2005).

Elp, amalkewinu’k tel te’temi’tij ut-natawa’tekemkeweymuow esteke’j iknemuwetemkewey (Sable 1990: 1). Alasutmaqeney teluaq “ amalkaqewaqen wjit alasutmaqen”. Ektekel welapetemu’ke’l, Mi’kmaq skijinu’k teluejik amalkamk kisi uja’tasiktew ji’jaqmijuik-awti’l. Vivian Basque, Mi’kmawa’j amalkewinu aqq nut-kina’muwejit teluet: “Skijijnu’k eweketu’tij amalkewaqen wikumanew jijaqemi’jk. Natawi elta’peni’k ektekel usitkamu’l ut-telita’suaqenmuwal eweketutitel kwilmi’tijel asiteklusuwamkewe’l aqq telewistatultinew ut-ankita’suwaqenmuwaq pasek (sable 1996a:6).

Skijinu’k telsuwa’tutij amalkamq kekenuwa’tekek ta’n wenewin, Mi’kmaw. “Ta’n tujiwamalkai na amalkay elpa emset ntinin. Elpa welta’si aqq wajuwi tpite’lemsi,” teluet amalkewinu Beverly Jeddore. “Elpa me’kite’tm ta’n wenewi ta’n tujiw amalkay…. Nkutay nike’ meskilk saklo’pi naspit meski’k iknemuwetaqeniktuk ta’n tujiw amalkay aqq ketapekiay”. (Beverly Jeddore, personal communication, Jan. 21, 2006).

4. Sa’qewe’l Nt-amalkewaqnminal

Esteke’j pukwelkel mawiomiji’jel, wekela nemetke’kewaq mimajuwino’q kekunmi’tij nekemow asemaq utamalkewaqen’mual ta’n kekenuwa’lkwi’tij nekemow Mi’kmaq. Kis tel nemitesk keskuk amalkewaqen koju’a, sa’qewe’l amalkewaqen’ Mi’kmaq kisi apaji minuwa’tu’tijel (see section below). Etekel amalkewaqen’ wjit asemaq ta’n telamu’k mawiomi, me’kamu’k kisna mu tewji me’kamu’ktenuk. Nskawaqn’ wjit me’kamu’kewe’l. ilamketekewe’l amalkewaqen’, katu ektekel mu me’kamu’ktnukel amalkewaqen’ na amalkay, teluaq “tampasek teli amulka pasek aja’sik ektinin” (Bernie Francis, personal communication, October 11, 1991).

Aimu’tikel amalkewaqen’ napua’tu’a’tij wisesk teli ajita’lij. Ula mte’skmewa’lukwemk (Snake Dance), amalqewinu’k majulkwaltultijik esteke’j api alkitoqetaqia’tijik, seki kitoqetia’tijik aqq apaji eweketia’tijik nkutey nike’ mte’skmuk. Ektekel amalkewaqen’ teli alatejiet nkutey nike’ sisipk aqq tel napu’toqsit. Etukjel telukwek ula skijinu’k kisi a’stua’luksinew kitk wisesk ut-jijaqmi’juwaq aqq usitqamu.  Aqq maw, amalkewaqen’ apoqenmaqwi’tijel nutantaqetijik koqa’juwa’tenew wisesk ta’n tel toqsu’ltitij me’ na aji enaqsiw wikutaq ketantekemkewey. Pie’l Maillaald (Pierre Maillard), newtiska’q jel ukomuljin kaskimtlnaqeniponqekewa’j alsutemaqniktlamsetasit ewlukwet, teluet kisi emseki’ktes ketelewo’qen:
Me’ki kelu’sis nimkimkawe’waj temkwalikenejk pasek elutuwaji….. kekunkes, aqq elp, aqsemaq teli aja’toq ut-tinen amasek telnemitasiktew nkutey nike’ mete’teima’tij uneski’wa, kelapis ketel kiseyoqsikw kinu misoq ewnasieywuti, poqji tewiej ta’n etli kasis (1758:11).

Ektekel amalkewaqen’ siawi pema’toqel Mi’kmaq ut-ektlamsetaqenmual, usitkamu ta’n telaptemi’tij, ta’n telowsultijik aqq telte’lemsultijik

a) Ektapekiaqn’ aqq Pipukwaqn’

Mi’kmaq kekunmi’titel ektapekiaqen’ aqq amalkewaqn’ wjit ketantekemk, malsanewimk, kesalwemk, puna’ltimk, mpisun, matenaqewaqen, kikajeymk, meta’siemk, maliewimk, mpuaqen aqq mawiomi. Aqq ilaknutkel sa’qewe’l kistliaqesenkel, esteke’j Apaqtoqewaq pejita’titek (Sable 1996 b: 11). Ekel ektapekiaqn’ aqq amalkewaqn’ na skemtoq kisite’taqen’, pasena nisaskenasikel ukjiksu’lemuwaq siawaskenasik wijey ektekik kanataewaq siawaskenmitij wisawsuliewey kisna suliewey.

Elnuey teloltimk, na pasek ji’nemuk ketapekia’tijik. E’pitji’k ektapekia’taq, aqq, pasna pasek wi’kuwaq wjit kina’muanew mijuwa’ji’jk. Katua, pemi pilua’sik. E’pitji’k nike’ tampastet ektapekietew ut-utanmuwaq apoqenmi’tij siawa’sikten Mi’kmawey telo’ltimk.

Ben Christmas, kisiku Mi’kmaw wikisenaq amalamkuk ‘lnue’kati Unema’ki, wesku’tkesenek ektapekiaqen wjit pasek meta’siemk. Wesku’tasik ta’n tel maliewultiseni’k Mi’kmaq me’ mu pekisitasiktnukek piley alsutmaqenewey. Nutkwe’k ji’nemji’j telimata unki’ku aqq saqmawel ut-utanmuaq kiskaje’k. Mawietaq mimajwinu’k utanqewaq, aqq maw e’pite’sk ta’n wetnoqeya’lsin maliewa’lan ula nutke’klijel ji’nemji’jel:

Kaqi pemkopita’tij e’pite’sk, nutkwe’k ji’nemji’j poqji ektapekiet. Ketapekiatk etantekemkewely ektapekiaqn, meta ketantekewinu nekem; aqq kikju eli amalkat e’pite’sel ta’n welamajel. Se’stewey kikja’lukwej u’t e’pite’sel, na nekem mekenut maliewa’lan ula ji’nemji’jel. Toqijiew, saqemaw astupukuwalaji. Kaqiaq maliewaqn, meski’k mawiomi wenaqiaq. Ketapekia’tijik, mijesultijik aqq amalka’tijik. Jijuwaqa, ta’pu kisna si’st na’kwekel teli epkijilaq ta’qwey kinu tluwi’temuk kiskuk maliewultimk ( Ben Christmas, as cited in Cape Breton’s Magazine 25, 1968: 9).

Bernie Francis, Mi’kmaw milewistuwewaj, kisi kawa’ski-wi’kek ketantekemkeway ektapekiaqn, “nemitu si’stiska’q meil/ nemitu ekmijipjewe’minu wejkwiputek kutawtinaq/ “nitapk, eksemiekw wjit ni’n” etamaji/ teli ektlamsetasi etli uskijinulti’kw naqtasikek” (ibid.).

Pasena, ektapekiaqen’ aqq amalintuwaqen’ mu ne’kaw lkuswaqen’ etenukwel kekenuwa’tek ta’n teluaq. Iapjiw, nekela akenutkel wtininkewel aqq weskumajel kisu’lkal wjijaqmijel. Esteke’j, Bernie Francis ewi’kekes mu toq sisi kawaskewi’kemuksepn’ amalintuwaqn I’ko’, kisna wikapaltimkewey ektapekiaqn. Wi’je’tk Neskawet, alsutmaqeney amalkamk ta’n kepmite’lemajel pile’l saqmawel kisna, sa’qewe’l na’kwekel, ilajultimk matenaqewaqen (akate’n epune’k –see section below).

Pla’nsue’ (Francis) telues, “a’sisi mtue’k kisi akenutemuwan wen ta’n teluaq ula amalintuaqen –katuaq jiptoqsep ni’n ketapekiatemas aqq telitpieyas asema ketapekiatemanek na amalintuaqen”(Bernie Francis, as cited in Cape Breton’s Magazine 25 1968: 11).

Amalintu’titewjek pepu’testu‘tij  ji’kemaqn ketapekiej. Ula pipukaqn weji tasik wisqoqiktoq asema newte’l atpukuwa’sin tel pitaq pepkujeta’sik misoq pukeliskiaq nikantuk aqqutejk mesek ta’n wetkenemk.

Ji’kmaqnmetetask ta’n tujiw amalintutewj taqtek ut-pitanq kisna ulukunk. Ektu nutemen ji’kmaqen na paqijeke ula tett.

Ekel, mte’skmewi amalkewaqn, amalintutitewjek eweketu’tij  peputeskaqn (rattle) weji tasik usemu’iktuk kisna kemu’jey weskitaqtek neme’jueken, waju’aq kunte’jel, kisna puliewe’l, peskewe’l kisi pkisitasikek (Whitehead & McGee  1983: 26).

Ta’n tel we’tuikji’tuwek, Mi’kmaq mu eweketoqsep pepkuje’te’maqn misoq utejke’l tapuiska’kek kaskiktlnaqenipunekek (20th century). Kekunmi’tis na katu pepkujeteskey pipukaqenn, pasna mu teken ta’n eweketasik kemu’jey- kisna kasawoqey piptoqena’q kisna weskitaqtek koqwey wisesewe’kn ta’n pipukewinu’k putukte’temi’tij pepkujete’maqeney

b) ‘mtapsunn

‘Mtapsunn, kisna elekewitaqney, ne’kaw mekite’tasik jel mi’kmawaj amalkewinu aqq kekina’muejit,  Beverly Jeddore, teluet: “mu na pasek ki’l amalkewinu. ‘kt-elekewitaqneym aqq maw amalkewinu. Amuj pa pekwatu’n ‘kt-elekewitaqeneym amalkaqten”. (Beverly Jeddore, personal communication, Jan. 21, 2006). Ke’skemena’q wenu’jk amkwes pejita’tikwek elmiutaqamu’k natami Newtiska’q jel asukomiska’q jel new te’sipunkekek (1604), ‘mset koqwey mi’kmewa’j eweketoq kisna naskek wejiaq makemikewiktuk.  Ut-apsunwow aqq ut-weskitqwanmual wejitasikepen wisesewekn, esteke’j tiam (moose), qalipu (caribou), kopit (beaver) aqq muin (bear)/

Tlia’ ji’nemuk ketana’tiji wisesk, ‘epiji’k eltu’tijel elekewetaqney, amalwi’kasikel me’ki ultekel kisitaqen eweke tasikel usitkamue’l amjaqeniknn esteke’j mekwe’k aqq wataptek wekujan. ‘Epiji’k nasi’semi’tijel wisawoqe’l mesa’q koqweyji’jel telwisikel ‘tinkler cones’ jijue’jeta’qewe’l weji tasiksepenn newt sa’q usitkamuey wisuwapskw. Aq maw, ‘Epiji’k naso’tutijel wises wipitel kisna lentuk u’sitaniksi’k. Wekla pekwat mtetestn ajika’sit etli amalkaj.

Mi’kmewe’l elekewitaqne’l kaqi piluwitasikel ta’n  pejita’pnik Apaqtukewaq. E’pitjik poqji na’so’la’tiji saqlo’pi’k, ji’jkluewjuapiey (piping), aqq wasiantejkewe’l aqq kasawoqewe’l waqiopskwl. Telite’taqenn majukwatkel sa’qewe’l Mi’kemewey napwi’kaqnn, esteke’j ula tapukel piskwikiaqel (motif), katu aqq maw poqjiew weketu’titel Apaqtukewaqewe’l wasuwekewi’kann (Whitehead 1980: 22). Mi’kmaq ji’nemuk aqq e’pitjik sa’q  eweketu’titel kepmitasikel Unjatpel (head dress). Ji’nemuk naskemi’titel “’lnujuwiwsitwaqnn” (dog-eared) unjatpel waqiopsqwikna’tasik, ujit takatu alsutmaqenewe’l mawiomi’l, aqq e’pitjik naskemi’titel ‘kini’skwejewey” (peaked hat) a’kwesen. Mawiamskwesewey jel me’ etek wejiaq newtiska’q jel ‘luikenek jel ukumoljiniska’q-ipunkek (1789) (R. Whitehead, personal communication, Oct. 1996; Sable 1996 b:26). Mi’kmewaq e’pitjik me’ newte’ telitu’tijel wekla kiniskwejewe’l aqq naskemi’tijel pasek ta’n tujiw kepme’k mawiomi pemiaq.

Ap poqji piluwa’siksep koqwey wekla piamita’kel kaskimtlnaqeniponkekek Mi’kmaq poqji weketua’titek Aklasiewkewey koqwey ujit ut-elekewitaqneim ujit nemitunew alaptaqetitewjek aqq espoltitewjek kepeno’lkewaq ta’n tujiw “’lnuey neio’tasik koqwey” ‘lnuey mawiomi’l, aqq empisuney ankataqen. Esteke’ newte’jk mawiomiek ta’n tujiw pekisinkek ‘Apaqtukewa’j Elekewi’’ji’j (Prince of Whales) peji mitukwetek Elmiwktaqamu’k newtiska’q jel ukumuljin jel asukomiska’q jel peskunatekipunkekek (1869).

Kisiku’k, esteke’j ellen robinson, ukumuljiniska’q tewje’k, mikwite’tk sa’qewel ‘lnuiamalkamkel ta’n tett weskowa’sik papuwaqen mawiomi. Robinson etlkisikwet (Bear River Reserve) epkete’senuk Elmiwktaqamu’k. Kekunkel napuwi’kaqnn nekem aqq ektekik skijinu’k wijew ‘lnue’kati tle’k ut-lukowaqenmuow nasi’sawemkel amalekenu’jel (Ellen robinson, personal communication, Dec. 14, 2005). E’pitjik naskemi’tisn ut-kini’skwe’juwe’l akusennmual aqq maw ‘bolero’-ewikit weskitqwanji’j aqq pitaqsek isey makkot saklopi kenetek (Whitehead 1980: 20-23).

Kisiku’k me’ mikwite’temi’tijel sa’qewe’l amalkewaqenn, maw tekenel mu Mi’kmaq amalkatemi’tikuwel kiskuk. Aqq kinametinewey ujit ta’n telikisitasik ‘mtenin aqq sikentasit aniapsewinu na’tami  newtiska’q jel peskunatek (19th) aqq kaskiwe’l tapuiska’q kaskimtlnaqenipunkekek (20th) kaki pekaji akenutematemi’tisen ektekel amalkewaqenn.

c) Amalkewaqnn aqq Alsutemaqnnewe’l: Koju’a

Koju’a na maw kepme’k amalkewaqn mawiomiey ta’n me’ pema’tasik kiskuk.Jeddore teluet ki’s toq amalkatk  Koju’a mawiomi’l ujit maliewimk kisna ektekel utanel mawiomi’l. Amalkamk ewasik kepijoqa’toqel mawiomi’l, Jeddore teluet, aqq iknematk esteke’j koqwey “ weskitjaqikn kulkunawey” (icing on the cake) (Personal communication, Jan. 21, 2006).

Kejituek ula amalkewaqen Koju’a  apajipunkek na’tami newtiska’q jel ukumuljin kaskimtlnaqenipunkek tela’tekek kisiku’k telua’tijik kiskuk weji kenu’temasultisnik unki’kuwa aqq ut-ekji-unki’kuwa. Keptan Plansuwe Nevin (Captain Frank Nevin) ujit Mi’kmaq Ekji Mawitplo’takatimk (Mi’kmaq Grand Council) teluet:

Newtiska’q jel peskunatek jel newtiska’q jel eluikenekiponkekek, eliwsultiekep Indian Brook, eksepene’kati (Shubenacadi) aqq nukumij pejiwsip mu pekije’nukek. Na’tami newtiska’q kisna newtiska’q jel newt tetujeinanek ‘lpa’tuji’j, nekem kekenu’temuip ta’n teli amalka’s aqq ta’qwey temk teluepa, aqq nasa’qa’tuek piteley pipukek, teluet, “kekenutemul nike’ ta’n  teli amalkatesk”. Weli epkije’ji’jkek teluet, “koqweyjit kekenu’temasiwen ta’n tel amalkattesk Koju’a?” Ni’n teluey, “Koju’a  net  koqwey net?”  Ankami kenua’teltes ta’n telteskemk Koju’a aqq nespi akenutk ta’n kniskamijinaqi’k teli-amalkatemi’tisnek ula amalkewaqen (Frank Nevin, personal communication, Dec. 20, 2005).

Mimajwino’q amalkatemi’titel na’tami newtiska’q jel asukom te’sekl Koju’a-e’l ektapekiaqnn kiskuk. Jeddore kis akenutk newte’jk ektapekiaqne’l klusuwaqnn: “jukwa’l ekwe’ji’j,  jukwa’l ta’n wen kesalt aqq mawi amalka’tinej” (Personal communication, Jan. 21, 2006). Kesikawiamalkamkel na kekenua’toq amalkewinu ut-melkiknewutim aqq kaqmutaqeneym, miamuj ta’n weji wisuweyatultimk. Ji’nemuk aqq e’pitji’k kitoqi amalka’tijik, tijuwaqa ji’nemuk naqtemi’tij miawey piptukaqik aqq me’ kesikawi amalka’tijik pem tuwi-amalka’titijl Ta’n elkitoqi amalka’tijik Mi’kmaq ne’kaw na kawa’skima’jukwatemi’tij na’ku’setewey tel akenutk Joel Denny, pasna kiskuk majukwatasik na’ku’setewey.

Telakenutk Joel Denny ap tapu’kl ektekel etekel Koju’a amalkamkel telpukua’simkel. Newte’jk na kitoqi amalkamk piptukaqik: ektek na upemeji atpukua’simk aqq etek asemaewey ektapekiaqn wije’tk. Ektu’ nutemen na ektapekiaqn na wije’ten ula astua’sik

Etel mawiemkel mawiomi’l, iapjiwewey takatu mawiomi Seta’newey na’kwek Alasutemamk, mimajwinu’k weteskatultijik ta’n teken utan kekunajel mawi entawi-amalkewinu’l aqq epkiji kamutew teli amalkamk. Wekla kesputaqene’l kis siawita’kel piamiw tapuiska’q kaskimtlnakenipunkek, aqq ekel pemiaqel koqwey ‘lnuey mawiomi pemiaq. Joey Gould, etli uskijinwit Wayqopa’q (Wycocmagh Reserve) Unema’ki, teluet ujjel, Antle’ Gould aqq wokemaq witapual, Newell Stevens, kekenu’temuwaseni ukji’ksu’ ta’n teli wtete’ketaq amalkamk. Gould teluet:

Aqantiewimk wela’qw, kisna Aqantiewimk mewlia’kwek, wenaqekeyek Koju’a amalkewaqen. Amuwiw na esteke’j weji wisueyatimk – wen elma’tew Koju’a – esteke’j na wete’kejit ….. Nike’j Newell Nika’na’tew aqq na’tawen piluey majukwalatal kisna ni’n majukwala’s kisna kaqama’sites miawe’k mimajwinu’k kimu’tuk mu puwatemu mikuwamuksin. Katua nutaq mimajwinu’k metew se’skwala’tij amalkewinu’l. “eliaq na Eskistoqnik; eliaq Mempeltu’; eliaq Nyanza,” mu wen ewi’temuk wa’coqema’q – na nekemewey ikenemuik telitpien unaqa’sin- mate’kik na emset.

Ta’n teli enkasaiw poqjiw amalkatem ni’n nt-teli amalkewaqnm, na nutaqik skijinu’k nt-‘lnue’katiminaq tle’k aqq maw Eskistoqnikewaq ta’n nokemaq wikultijik. Poqjiw se’skutijik, “eliaq We’koqma’q.” Amalkatemen Koju’a misoq tetoqi kispenen mu nuku’ kisi amalkawen (as cited in Sable 1990: 4).

Joey Gould teluet mena’q app weji wisuoq teskatultimek weja’tekemkek newtiska’q jel peskunatek jel asukomiska’q jel na’n ipunkek. Teluet, Malkalit Johnson, nike’ peskunetekiska’q jel newtipunkek tewje’k Mi’kmaw kisikui’skw wikit eskistoqnik, maw kelu’sis amalkewinu na tujiw. Johnson wete’kes wisuwoqteskatultimkewey newtiska’q jel peskunatek jel eluikenekiska’q jel si’st tesipunkek, pasna miamuj Koju’a, wete’kewaqeney ujit stepet ta’nsewimk (step dancing) (Johnson, personal communication, May 1, 2006). Me’ ektu kina’masin ujit Gould ewaq ukjiksu’ aqq amalkamk seta’newimk majukwate’n ula eteli astua’sik.

Interview with Joan Lafford.

Kiskuk, Koju’a wisuwoqtekatultimkel etukjel wiaqtekel asema ‘lnue’l mawiomi’l, esteke’j  etl kina’masimkewokuomk, kisna etukjel amalkataq  ekji mawiomi-iktuk (Pow wow) esteke’j Mi’kmawey amalkamk. Ektu’ nemi’j ankataqene’ji’j koju’a amalkewaqen na paqijeke ula tett

d) Neskawet

Newte’jit mimajwinu telui’tek ula “matenaqewaqeney amalkewaqen,” pasna me’ na aqq na. Ula kepme’kewey amalkamk eweketa’sikek pukwelkel mawiomi’l.

Newtiska’q jel eluikenekek jel na’niska’q jel ukumoljin-ipunkek (1758), Pierre Maillard, Sikentasit aniapsewinu toqey waji Mi’kmaq, kejitemwi’kekes Neskawetewimk kepmite’lemuj nikanakenutemuej iknemutek wikapaltimkewey ke’sk mu siawa’sikw.  Ji’nemuk tle’k utanji’jk eteli mawiejik wikuomk (wigwam). Kis atalu’ltimkek na utanji’jewaq wetemala’tijel temaqenn. Ula kepmite’tasitew iknemuaj pitaq klusuwaqenji’j kepmite’temuaji nikanusal wokemaqi aqq kelu’lkesnek ut-ketantekeweymuow. Nutkwe’k ji’nem aqq nekem tapuewey klusuwaqen kaqi iknematk, na kepmite’tasitew poqji amalkatk Neskawet.

Toqijiw puna’toq ta’n ika’luksit, aqq wetsiawewoqwet estekej mu koqwey, wesuwa’tuaj nikanusal upitan, teluet, “mset wela’suwaqn nilnu kelusutkel, mset ujit ki’l. Mset ta’n koqwe’l weketes, te’s tel pitaqi-amalkatem aqq taqemoqa’lukwey wi’kuomkji’j na ujit kisi kenu’a’telnin ta’n koqwey etek nt-kamulamunk, aqq entmi’wataqeneym. Melkita’suti nitaptut, majukwate’n nt-ektapekiaqnn aqq amalkamk teli ajita’qw aqq tli’sultikw aqq kilew.”

Toqijiw wet nikana’sit, aqq siawa’sit ut-Neskawet (Netchkawet), eta na, siawi nikana’sit pektaqtek utinin, nenkatasikel atpukuwasitel, upitnn pektaqtekel. Toqejiw teluetel ut-lkusuwaqenn, ketapekiet aqq nenketestoq mset ut-tinin, sankewi alapiet nikantoq aqq patatujk aqq ninaqenoq, ekel sankewi aqq sekeji  pukuwa’sitewi aja’sit, app na wiskiw aqq etaqiw atpukute’sink.

Ta’n tekenn klusuwaqenn welitpi wi’tekel na, Ywa’nna’, Owanna, haywanna, yo! Ha!  Yo! Ha! Aqq ta’n tujiw enqa’sij na asema tetoqamaji skijinu’k, ujit pekwatuan aqq nekemow epqojintu’atemenew klusuwaqn Hey! Seki’ klusuwatk. Ke’sk nekem etli ektapekiej aqq amalkaj na skijinu’k ne’ki usituna’tutij teluwe’tij klusuwaqen Heh!; ta’n tujiw nenkatesink nekem, na skijinu’k se’skwintuatemi’tjij, Hah!…….

Ula mi’wataqeney alsutmaqen etl pemiaq ji’nemuk eymutij, e’pitjik aqq e’pite’ji’jk piskweta’jik, maw kisiku nikana’sit, pema’toq patatujk upitn meki’k maskwi melke’k, taqtek nkute’ nike’ pepkuje’te’maqn; aqq numleta’q ula epkaw, mset amalka’tijik, kitoqa’lukutijik ukonqwaq, peputesultijik, newte’jk ut-pitenwal wenaqtekel, ektek nistek: mu na koqwey ektapekiaqn ta’nel kekunmu’tikw, pasek usitunk metewintuatk klusuwaqn Heh! Heh! Te’s kisikuwi’sk taqtek epqawey-pepkuje’te’maqn. Ta’n tujiw puni etatk pepkuje’te’maqn, na mset se’skutijik, klusuwaqn Yah! Toqujiw, nkutey nike’ ulte’tasiktn ut-amalkewaqnmuwow na app ilnikana’tutij (Maillard 1758: 12-15).

Silas Rand, sikentasit aniapsuwinu, aqq nekem wesku’tkes ewi’kikaqniktuk Neskawet:

Aqetaik tetpiaqewey ut-Seta’newimkewey na’kwek wiko’paltimkewey, wigubaltimk, aqq neskouwadijik, “ut-wikopaltimk” aqq “paqeliautiey Amalkewaqn” sa’qewaki’kewey, (sakawachkik),“Sa’qewaqi’k ‘lnu’ki’k.” Ta’n tujiw tetpakiake’l, saqmaw tewiet ut-wikuwomk aqq ketapekiatk newte’j telta’q, aqq amalkatk newte’j atpuku a’simk, aqq asiteklusuwa’lut newte’jk metetoqsultijik mawiewinu’k. aqq, eluwitemasultijik ta’ntuju etliaq tetpiakewey na utinin amalkewinu nkutey nike’ ‘lpa piluwoweyapskek smaqknis ut-pe’skeweim (1850:14).

Eymutijik Mi’kmaq kisiku’k mikwite’temi’tij nemitu’tis Neskawet Se’ta’newimkek mawiomi, meski’k Mi’kmaq ut-alsutemaqeney mawiomi etl pemiaq Unama’ki, putlotek. Saqmaq kisna Keptinaq amalkatemi’tij ula amalkewaqen ta’n tujiw mawteskatulti’tij weskutemi’tij taqwey teliaq ut-utanmuaq (Sable 1991: 7). Malpalewite’lemut Malkalit Johnson (Margaret Johnson), etli kisikwet menikuk, teluet Ekji mawitplo’taketitewaq welteskatultijik ekji wikuomk. Teluet i’nkute’jit saqmaw kisna keptin weji tu’wet wi’kwomk, kitoqi amalkat, toqijiw pemkopa’sit piptukaqik kujemoq ekji wikuomk. Ektekik aqq nekemow tewita’tij wijey tela’taqetijik. Ji’nemuk se’skutaq Ahey! Ahey! Ke’sk etli amalka’tij ekel. Kaqiaq amalkewaqn, Ekji mawitplotaqetinewaq mijesultijik wikopaltimkewey (Johnson, Margaret, personal communication, March 2, 2006). Ektu’ nutemen ektapekiakn ta’n teken ekt-tapekiatemi’tituk, pakijeke ula tett.

Apektek kisiku a’tukatk wijey atukaqen. Eteliaq Neskawet, i’enkute’jit keptin app nekem amalkat aqq amalintoq, atpukuwa’sit newt ut-pitan upaqemk etekel aqq utininwal, kikaniskiaq. Kitoqi amalkat, amaslamutk ta’n teli aja’sit te’s pemteskuaj ektekel saqmawel aqq teluet “neh” kaqiaq, msetwen se’skwatk “Eh” (Sable 1996 b: 8).

Johnson teluet ta’n teken amalintuaqen wije’tk Neskawet na teluisik I’ko, wi’kupaltimkewey (feast Song). Mi’kmaw milewistuewa’j Bernie Francis teluet ta’n teltestu’nel klusuwaqn ula ektapekiaqn na mu eytenukel aklasiewe’l klusuwaqnn, katu aqq kekunkel ta’n teluaq aqq telkwija’taqnn ta’n wen etlintoq. Ula amalintuaqen aqetaik etukjel wejiaq Kwetejkewaq ta’n tujiw Mi’kmaq aqq Kqetejkewaq i’ulteskatulti’titek (Bernie Francis, as cited in Cape Breton’s Magazine 25, 1968: 11). Johnson teluet Ekji mawitplo’taqetiewaq puni amalkatemi’tis Neskawet na’tami newtiska’q jel peskunatek jel ta’puiska’q jel na’nipunkekek. (1925). Pasna, Susie Denny, kisikui’skw eskijinuit newtiska’q jel peskunatek jel ta’puiska’q jel na’nipunkek, (1925) teluet mi’kwite’tk nemito’q na amalkewaqen nutkwe’kek e’pite’ji’juwitek, na etuk jel siawa’siktenutuk piamiw na telipunkekek (Susie Denny, personal communication, March 2, 2006). Mi’kmaq ne’kaw siawintu’atemi’tij aqetaik I’ko ta’n tujiw amalatasik skijinu’k telui’temi’tij ‘Welcoming Dance” (Epjila’simkewey Amalkewaqn), alsutemaqenewey papwaqen tela’tasik kepme’kel mawiomi’l (Beverly Jeddore, personal communication, 1986). Paqijeke ula tett ujit kijka’ ankataqeney I’ko.

e) Emte’skem kisna Jipijka’mey Amalkamk

Eymutijik Mi’kmaq teli ektlamsetasultijik iknemua’tis kwetejkewaq Emte’skemewey Amalkamk Ekji mawitplotaqetinewaq mawita’titek newtiska’q jel eluikenek jel newiska’q jel peskunatekipunkekek (1749). Newtiska’q jel ukumuljin jel peskunatek jel na’n ipunkek (1835), Captain J. Campbell amalwi’kikes ta’qey tluwenes Maliseetk kisna Mi’kmaq etli amalkatemi’tij Emte’skm Amalkewaqen Kepetno’l Ewo’kuomk etek Fredericton-k, Siknektuk (New Brunswick). Newtiska’q jel ukumuljin jel peskunatek jel na’nipunkek, kinamtenewey ujit ta’n telikisitasik ‘mteninewa’j Stansbury Hagar pekatikenu’akenutk amalkewaqen:
Piptuka’qik amalkewinu’k ajita’jik temk inaqenuke’l si’st teli ajita’jik kitoqiw nikanusewa’j ji’nem. Na amalkewinu’k elmejepoquwa’suwala’titl nikanusal si’st tela’taqetijik, toqujiw i’tapusijik elmejepukuwa’sualtijik nekemow aqq nekmowsi’st kitoqi amalkajik; utejkewey, me’ tel pukutatijik, esetekja’lukejik aqq kitoqa’tijik piptuka’qik apajiw kitoqiw si’st. Toqujiw ula teli’k kaqa’tasik new te’s tel pukuolti’tij aqq newtiska’q jel ta’pu te’s kitoqita’jik, aqq, telakenutk Newel Glode, kekenua’kenutk Peputeskusukni mte’skm (rattlesnake) tukietek  piamiw kesikewey nepat.

Nikanusewa’j ji’nem naktek ula piptukaqik ta’n kis’tasik pantetek ujit nekem, nkutay nike’ mte’skm wettuwet ut-pewjaqetekmk; nikanpitewa’j amalkewinu’k kitoqolaji meke’ktuk, al-kitoqetia’tijik nkutay nike’ mte’skmuk altaqia’tijik. Newte’jk upitnk kelnek usemu’l wajuwaq puliewe’l kisna kunte’jel; eweketoq ula peputestoq wije’tk ut-atpukuwa’sit ektapekiaqnmuow aqq ektekik amalkewinu’k. Kis siawitatij kijka’ amase’ji’jk, mawi utejkewa’j amalkewinu siawpit mu matpikw aqq ektekik kitoqita’jik nikanusal ula pemi apseki’k piptukaqik misoq emset tetoqi kitoqekuwa’tijl mekemel, nikanus na tujiw esetekja’toq ta’n eltaqemiejik aqq tujiw amalkewinu’k tewetkiejik piptukaqik aqq pektaqita’jik esteke’j amskweseweyek. Na ula na napua’toq na kitoqetiej aqq menkitoqetiet nkutey nike’ peputeskusukeni mete’skm (rattlesnake) (1895: 37).

Nikanus amalkewinu nikana’toq apajo’laji mekwiak piptukaqik. Amalkewinu’k uljaqa pem jikeli ta’jik misoq nikanus amalintoq aqq newti amalkat mekwiak. Paqijeke ula tett ektu’ nemitu’n ankataqene’ji’j ujit Emte’skmey Amalkamk.

f) Empisuney Amlkamkel (Medicine Dances)

Mi’kmaw jerry Lonecloud mimajis utejke’l newiska’q jel ukumuljin kaskimtlnakenipunkekek (1800s) aqq kaskwiw newiska’qek jel peskunatek kaskimtlnakenipunkekek (1900s). Akenutkesenkel eymu’tikl empisuney Amalkewaqenn aqq pukwelkel atukaqnn ujit mpisunn mekenasi’kel. Aqq ektekik eymu’tijik tel a’kenutemi’titl Emteskemey Amalkamk ujit mekena’sik empisun (as cited in Sable, 1998).

Tela’kenutk Lonecloud, nujiempitekejit ji’nem, kisna puowin, kekunkes koqajiaqewey amalkewaqen ta’n mi’walajel Kluskapal ujit mpisun ta’n teli iknemoqsi’kw kesik. Puowin na elmi amalkatew misoq eluikenekel te’s ajiej ujit “melkikenaqten” empison.

Ap ektek akenutasik teluaq skijinu’k amalkattaq koqajiaqewey amalkewaqn ujit emsenmenew empisun wejiaq ula nuti-empitekejit ji’nem. Lonecloud teluet mset Mi’kmaq wesuwa’tu’tij newtamu’k empisun ta’pu newtipunkek, Sikunuk aqq toqwa’q, ujit jikelnuksin winjijik jijaqemi’jk. Ta’qwey etek ula empisuniktuk na mu wen piluey kejittuk pasek nutji-empitaqetijik, katuaq eymu’tijik tel akenutemi’tij eymu’tijik skijinu’k kitoqi amalataq ula empisun ujit jikelnuksin mu kelu’si’kw jijaqemi’jk (Dennis 1923; Sable 1996: 253-254).

g)  Pestie’wa’taqetimk –The Naming Ceremony or The Celebration of Names

Mi’kmaq ekel wiaka’tu’titl nekemow ut-amalkewaqennwa’l maw ekteki’k skijinu’k ut-teloltimkeweimuow. Esteke’jk, Pa’pewitewiktlamsetaqn alsutmaqen alsumaji Mi’kmaq weja’tekemkek newtiska’q jel eluikenek kaskimtlnakan-ipunkek-ek, pasena skijinu’k kisi te’temi’tisnn nekemew ut-papwaqennmual ujit Papewitewiktlamsetaqn alsutmaqenni- kiskekel. Newtiska’q jel ta’puewe’l na’kwekel keskemena’q nuwelewimk wiaqtek Pestie wa’taqetimk, “The Celebration of Names” kisna wisunkewey Alsutmaqen. Ula papitaqeney kepmi te’lemuj skijinu ta’n alsutmaqeney wisun pema’toq aqq wiaqtek ikenemuetaqenn iknewmuetasikel, amalkamk, mijipjewey, aqq welitpi kisitaqeney weji –oqsasik kemu’jiktuk kuljewey Mi’kmaq telui’temi’tij “wasuwek”.

Te’s newte’jk na’kwekik ula newtiska’q jel ta’puewe’l na’kwekel, skijinu’k kepmite’lemujik piluwey wisun, esteke’j nike’ Noel (Nuwel), Mary ( Mali), John (Sa’n), aqq me’ ektekel.

Caroline Gould akenutkes ta’n tel pemiaq Pestie’wa’taqetimk. Nuwelewimkewey wela’qw, mset wen ‘lnue’katik elta’jik kina’masimkewokuomk aqq alsutema’tijik aqtatpa’q. Emset wen pekisitoq mijipjewey aqq wapenpit. Kisapeniaq, ilsutemi’tij ta’n uji nikana’siktew Pestie’wa’taqetimk. Na wela’qw, poqjiw alta’jik newte’jk weni’kuwom app ektek mi’wala’titel skijinu’l ta’n pema’toq wisun kisi emken mi’tijel. I’kenemua’tij ta’n wi’k kluljewey kisi awniskoqema’tasik misekenu’jiktuk kisna qotaqanikjipilaqan aqq teluet, “Pekisitlek ula wasuwek, aqq ekt nuje’iask Jijaqemi’j petkitemask”. Ta’n tujiw kaqiaq, na emset wen amalkatk Koju’a pipukasik piteley-iktuk ke’skemena’q mijipjewey mesenmi’tikw alsusit wenji’kuwom kisi ilaju’tk.

Eleke’wiya’timk, kisna eleke’wit ut-na’kwekem, na newtiska’q jel si’stewey na’kwek utejkewey na’kwek ula newtiska’q jel ta’puewey na’kwek ujit Nuwelewimk. Utanji’j mawteskatultijik aqq alsutema’tijik toqujiw meken mi’tijel wisunn weji mkenmi’tijel ewi’kasikel wi’katikenji’jiktuk aqq pitekel a’kusuniktuk ujit eleke’wit aqq eleke’wi’skw. Eymu’tijik skijinu’k tel kuta’tijik nkutey nike’ patelia’sk, mntu’k, kantakenu’ejit aqq me’ ektekik wenik. Amalkewaqen na nuku’j nikana’sik, pasna Gould teluet leski’kenewik aqq wiskepuku’teskewemkey amalkamk (step dancing) aqq mu na Koju’a.

Gould teluet mena’q app nemituk Pestie’wa’taqetimk ki’s nike’ na’tami eluikenekewiska’qipunkek. Na alsutmaqenewi’mkewey tela’taqn nepkesnek kepeno[‘l iko’tutitek elnue’kati’l, katua Mi’kmaq na siawa’tutij ula wikapaltimkewey aqq emitukwaltultijik ektekel I’nue’kati’l kisi piamiaq Nuwelewimk (Johnson and Gould, personal communication, Dec. 19, 2005). (Tela’tasikesk na’tami newt takatu newtiska’q jel peskunatek jel peskunatekiska’q-ipunkek estekej ‘lnuey koqwey mawiomi, weskoqwa’sik etli-amali’skasimkewokuomk. Marie Battiste ilsutkes).

h) Ektekel Amalkewaqenn aqq Pipukaqenn

Eymu’tikel amalkewaqenn ta’n Mi’kmaq weja’tua’tiji Apaqtukewaq, esteke’j Skajmenaq aqq Lanataq ut-amalkewaqnmual esteke’j “jigging” aqq “step dancing” (wiski puku’teskewemkey amalkamk) . “polka”, “square dancing”, aqq me’ kaskwiwe’l. “ballet”. Ula tela’siksep ke’sk me’ ukjiksu’l siawipema’tutijel ‘lnue’l sa’qewe’l amalkewaqenn esteke’j Koju’a. Mi’kmaq tepki’sa’tutijel “’lnuewiamalkaqn”, ‘lnu’ pisin, aqq “aklasiewi amalkat” ‘aklastie’wtesin’. E’ymu’tijik Mi’kmaq kisiku’k kiskuk mimajultijik kisi kutijik mena’q nemi’tutikwel Mi’kmawe’l amalkewaqnn (Sable 1996: 226).

Mi’kmaq kisutemi’tis ta’n ne’kaw siawita’qtal ut-amalkewaqnnmual. Minkwatasikepenn kepmite’taqnne’l mawiomi’l aqq ‘lnu alsutemaqnn kisna, esteke’j ta’n nemi’tu’kep ula Pestie’wa’taqetimk, wiaqikatasikepenn pa’pewiktlamsetaqene’l alsutmaqne’l tela’taqnn. Mi’kmaq wesuwa’tutuipnn aqq ektekel pipukaqnn, esteke’j upitney pepkujete’maqn, pittle’ aqq, me’ kaskwiw, na ki’ta’l. Pipukewi’nu’k kis eweketu’tijel Koju’ae’l ektapekiaqnn, aqq, pasna nuji amalintu’titewjek ajite’temi’tij weketu’n upitney pepkuje’te’maqn. Paqijeke’ ula tett ektu nutaj Lee Cremo pipukwatk Koju’a eweketoq ki’ta’l.

5. NtAmalkewaqnnminal Kiskuk

Tlia’ nike’ ki’s piamiw na’n kaskimtlnaqenipunkek Apaqtukewaq pejo’tu’tij ut-telo’ltimkeweymuow, amalkamq katu newte’ tewji melkikenaq ujit Mi’kmaq ut-telo[‘ltimkeweymuow. Na’tami newtiska’q jel peskunatek jel asukomiska’q-ipunkek, ta’n tujiw amkwesewaq Skijinu’k ‘lnu’k poqji apajite’temi’tij ut-kepmite’taqen telo’ltimkewey, Maljewe’jk Mi’kmaq etkesenukewo’ltijik aqq epkete’senuk pa’stonkewa’ki ta’n piluwi ‘lnu’k kisiku’k melki’ktlamsetasultijik ‘lnue’l sa’qewe’l telo’ltimk alsutmaqnn aqq telukuti’titel.

Maljewe’jk pejo’tutijel  ekji soqte’k maqemikewaq aqq nipuktukewe’katiewaq ut-pepkuje’te’maqen aqq ut-kina’masuti’l, aqq maw ektapekiaqenn, amalkewaqenn, alsutemaqenn aqq sa’qewe’l telawsultimkeweymel ta’n wije’tkel ula telukwemkel.Na ula kesema’lukwi’tij Mi’kmaq kwilmenew nekemow sa’qewe’l ut-ektapekiaqenmual, amalintemkewe’l, aqq amalkewaqenn. Mimajwinu’k eltu’titl mawiomiji’jel, iknemwetu’tijl ‘lnue’l kina’masulti’ji’jl aqq amalka’tijik ut-utanmuaq.  U’ljaqa pempukwelk Mi’kmaq amalkewinu, ta’n tekenik kisiku’k mu welte’temi’tikupen telo’ltimk na pejo’tu’tijel ut-kinamasutimual sa’qewe’l. Skijinu’k aqq elukutijik kelnemi’tij ut-Mi’kemewi’simkeweymuow.

Uta’n telo’temi’tijel  pepkuje’te’maqney telo’ltimk nkutey nike’ wo’kemaqi’k telo’temi’tituken. Tel suwa’tutijel nkutey nike’ nekemowewe’l.  We’kaw newtiska’qek jel peskunatek jel ukumoljiniska’q-ipunkekek, suwel mset Mi’kmawe’l ‘lnue’kati’l kekunmi’tijel pepkuje’te’maqnn mawiomi’ji’jl. Mi’kmaq aqq kisi te’temi’tijel “sa’qewe’l ‘lnue’l” ektapekiaqenn.Esteke’j ula, George Paul sikeni’ktukewa’j kisi te’tkep ektapekiaqn “kepmite’temene’j” (Honour Song)  akenu’tkel kitpu pekisinkek aqq peji apoqenmuaji ‘lnu skijinu’k. Kiskuk utanji’jel teluwi’temi’tij ektapekiaqn “Mi’kmaq kepmite’temene’j ektapekiaqn” (Mi’kmaq Honour Song).

Amalkewaqenn elekewitaqeney ne’kaw kepmite’temi’tijel ujit kitk naskami’titewk aqq kisitutitewjel. Kina’matinewey ujit ta’n teluwaqel telte’taqnn ta’n pema’tutijel sa’qewe’l ‘lnuey, amalwi’kikejik kena’tutijel mtapsunn upitn-wi’kikasijik wi’sesk, sa’qewe’l ‘lnue’l amalwi’kikaqenn, kuntew wi’kasikel aqq amalwi’kasikel (rock drawings and writings), kuntew kisna mta’soq amalitaqene’l, (rock or cliff carvings), aqq amalwi’kikaqenn kisna ewi’kikaqn mekekniktuk, pkaw, amaloqsasikewe’l,aqq me’ pukwelk.

Amalwi’kikaqnn keknua’tekekel asemaq amalkewinu ut-jijaqemi’jel (Kathy Denny, personal communication, May 1, 2006). Paqijeke’ ula tett ujit etlewistualk elekewitaqney amjaqikna’tasik. [pinegrove/intrvs/pine.kathy.denny.doc]. Pukwelk e’pit amalkewinu nike’ atemk naskuwatal  me’ki ulpilijel akuna’sunk. Newte’jit amali’sawet,  Georgina Doucette teleyawit Eskistoqenik, teluet ula akuna’sun na nekem ut-ikenemuetaqenem ujit empilan wo’kuma. Ut-akuna’sunemk, teluet, kidi apoqenmuaji amalkewinu’ sama’telin ut-Mi’kmaq wo’kumaq wetapeksit. Paqijeke’ ula tett ujit ankataqenji’j ujit juji taqetijik akuna’sunk.

Emiaq ektu ekjijitu’n me’ ta’n koqwe’l kenuwa’taqnn aqq nuji’sawejit ujit amalamk elekewi’taqeney, paqijeke’ ula tett.

Click here for an interview with Georgina Doucette, a maker of dance regalia.

a) Eskistoqenikewaq Mi’kmaq Amalewinu’k

Ula amalkewinu’k mawiomiji’jk kisi mawa’tasikep newtiska’q jel peskunatek jel asukomiska’q-ipunkek, aqq siaw pemiaq me’j kiskuk. Ta’n wen we’jitoqepen na teluisipenaq Sarah Denny, nepkepenaq, nemitoqsep ula amalkewaqnn aqq amalintuwaqenn Mi’kmaqewe’l kaqi ekseka’qtal mu na’tawen napu’wi’kemoq. Ekji mawitplo’taketeji’k (Grand Council) ikenemua’tisen kepmite’taqn kisi tela’teken napuwi’kemen ula amalintuwaqenn ta’n sa’qewiktlamsutatimkewey pasek ji’nemuk amalkatemi’tisenn.

Ut-lukowaqenmel tewapanqetkel. Kiskuk, Eskistoqenik amalkewinu’k, aqq maw unjank, uji’jk, aqq ekji- uji’jk, aqq amalkewinu’k ektekel ukjiksu’l, kesite’temi’tij telukuti’tij ula amalewaqenn aqq amalintuaqenn ta’n kisi pekwatkel siawi mimajuwoltikten.

Mawiomiji’jel amalkewinu’k tela’tutijel ula sa’qewe’l teliktlamsutaqenn amalkewaqenn esteke’j Koju’a aqq Epjila’simkewey amalkewaqen, aqq maw pile’l kisite’suwaqnn amalkewaqenn, esteke’j Mikmwesu ta’n iltela’tasik sa’qewe’l telitasuwaqenn akenutemaqnn ujit ula nipuktukewa’j puowin pipukatk putuwaqeney kemujey pipukaqenji’j.

Ektu’ ekji’tu’n me’ ujit ula  Eskistoqenike’k Mi’kmaq Amalkewinu’k aqq nemitu’n ut-amalkewaqenmual, paqijeke’ ula tett pemwi’kasikel.

Taqwey weji amalka’tiek- etlewistutiji’k amalkewinu’k

b) Mawiomi’l

Mawiomi’l nike’ wiaqtekel apaji mimajua’taqenn ‘lnuo’ltimkewe’l ula ujipenuke’l kanata. Mawiomi na teluaq “mawi-ta’mk” (gathering), aqq ekel wesku’tk “pow wow”. Na tela’mu’kel mawiomi’l na nekaw etekel ‘lnuo’ltimkewe’ktuk aqq “‘nkutey nike’ saputaptoqene’ktuk leski’ken kelu’lkewey etek, mlkikenuti, jijaqemi’j aqq ut-kaqemutaqenmuow Mi’kmaq (Micmac) Skijinu’k telo’ltimkewey aqq sa’qewe’l telo’ltimkewe’l” (Mi’kmaq Website: 2003). Paqijeke’ ula tett ujit ankataqene’ji’j Elsipuktukewey mawiomi, Sikniktuk.

Mawiomi, ta’n Mi’kmaqewe’l tela’taqen kiskuk, eweketu’tij mset ‘lnu’k akenutemi’tij papwaqenn ta’n ‘lnu skijinu’k amalkatemi’tijel ut-amalkewaqenmuwal, ektapekiaqnn, aqq ut-amalwi’kikaqenmuow aqq amalitaqenmuow. Amskwesewa’jk skijinu’k kekunmi’tijel ta’pune’mi’kel mawiomi’l, sa’qewe’l telo’ltimkewe’l aqq weji wisuweya’tultijikewey. Te’s wenaqiaq wisuweya’tultimkewey papuwaqen, pepkujete’maqenewaq aqq amalkewinu’k weji wisuweyatultijik ujit wete’taqeney suliewey. Sa’qewe’l ‘lnu-o’ltimkewe’l mawiomi’l na mu iknemuetasinu’k koqwey suliewey, katu pasek ankite’temi’tij papwaqen, ‘lnui-alsutmaen, atukwetewimk, iknemuetaqenewu’ltimk, wikapultimk, amalkamk, aqq ketapekiemk.

Unama’ki Eskistoqeni’k ‘lnue’kati newtiska’q jel peskunatek jel peskunatekiska’q jel ta’pu-ipunkekek amskwesewey mawiomi pema’tutis, katu ektekel ‘lnue’kati’l, esteke’j Natwaqenuk etek Sikniktuka’ki, ki’s teluku’tipni’k nekemow pukwelipunkekel na tujiw. Mi’kmaq nike’ ki’s kiskina’matultijik pilue’l amalkewaqenn weji kina’masulti’tijel etkesenukelta’tij aqq ektekel mawiomi’l amalkewinu’k weyta’ji’k ektekel ‘lnue’kati’l peji mituketi’jik ujipenu’kel kanata. Te’s nipen, amalewinu’k, pepkuje’te’matitewjek aqq amalintu’titewjek asui’ta’jik asoqemiew pa’’stenkewa’ki aqq kanata majukwatemi’tijel mawiomie’l awti’l ujit papwaqeney aqq kepmite’temi’tij mimajwaqen. Paqijeke’ ula tett ujit ankataqene’ji’j mawiomie’l amalewaqenn Eskistoqni’ke’l.

Eymu’tikel sa’qewe’l Mi’kmaw telo’ltimkewe’l amalkewaqnn esteke’j Koju’a aqq ‘Welcome Dance’ (Epjila’simkewey Amalkamk) me’ kiskuk amalkasikel te’s mawiomi’ik.

c) Na’kusetew Amalkamk

Skiji’nu’k Mi’kmaq temk wetkina’masulti’tij kaskwiw newtiska’q jel peskunatek jel ukumuljiniska’q-ipunkekel, aqq elmiaq na nekemow poqji pema’tutitel ula tela’taqene’l alsutmaqenn ut-utanmuaq. Nevin ukjiksu’k aqutoltijik pekisitutij ula N’kusetewi amalkewaqenn (Sun Dance) wejiaq etkesenu’kewaq ‘lnu’k (Western Cree), aqq ektekik Mi’kmaq weji kina’masultijik ‘Lakota’ etkesenu’kewe’l Pastenkewa’qi. Skijinu’k ta’n Na’kusetewi amalka’tijik teluejik wiaqa’toq Mi’kmawe’l sa’qewe’l ut-ektlamsetaqeneymuow, pasna mu emset wen welite’temi’tikw na telita’suwaqen,” William Nevin, Mi’kemaw nikanus na’kusetewiamalkamk, teluet:

Piley net, mu kejitu! Ta’qwey kis telimultes pasek n aula: nkwisk newte’juwamu’k ta’n teli kwenkik. Nekaw nemia’tijel ujuwal amalalitel weja’tekemkek skijinuwulti’titek; telimataq unjanwa utniskamijuwal na na’kusetewi amalkewinu…..klaman ankatemen, ta’nkoqwey ninenewey na ninenewey; na nekemewey na siaw a’tasiktew. Nekemewey na kis teluwi’tesk ki’lewey. Ni’n na amkwesewa’j nisaskena’siktew ula Na’kusetewi amalkamk apaja’tu. Nkwisk aqq nuji’jk na ta’puewa’jewultitaq aqq si’stewaq, na ma’ nuku’te’nuk koqwey pipanimkewey ta’n koqwey net meta nekemow telui’taq nekemowkewey (William Nevin, personal communication. Dec. 24, 2005).

Pemiaq Na’kusetewi Amalkamk, amalkewinu’k amalka’tijik ne’wkel na’kwekel aqq moqwa’ iknemuwamek samqwan, newti amalkat wen na’kusetel, usitkamu, aqq newkel wet taqtekel. Ika’lsit wen amalkan ujit apoqenmuan skijinu’k kesinukutijik kisna etawaqtemat ukjiksu’n mu koqwey tal jilo’lti’new. Na’kuset Ewiamalkamk na ekji alsutmaqeney, na amalkewinu’k kaqemutemi’tij melkikenu’ti aqq kina’maqen tetpaqa’teken pukwelipunkekel. Nevin teluet na amalkewaqen ujit apetapskenmenew sa’qewe’k wo’kema aqq ankwiska’toqel ektekel piluwi ‘lnu’: “ika’q na’kwek mawita’new aqq mawiamalka’tinew aqq nekemewey na’kwekewi amalkamk tela’tekek na’ teluaq ke’ mawi ta’nej, eiymutine’j, kesek kukenmenej newtamu’k ta’n teli amalkamk nikantuk kisu’lk aqq na’kuset, aqq na ujit kekunmu’k na’kusetewey amalkamk” (Ibid.).

Utejkewite’taqen

Amalkewaqenn akenutkel ekt akenutemaqenminal aqq telit piemkewe’l. Piluita’kel pemi punkek meta ta’n tele’kel piluita’kel. Eymu’tikel Mi’kmawe’l amalkewaqenn kisi siawita’kel aqq ektekel etl kaqioqi’kel, pasena mu na telueynuk katu wekla amalkewaqenn mu nuku’ Mi’kmaqewe’l kisna”’lnue’l”. Kiskuk, skijinu’k me’kenmi’tijel pilue’l teli amalkamkel, katu aqq amalkewinu’k telit pia’tijik esteke’j na pema’tutij na’tkoqwey Mi’kmaqewey. Mawiomi’ji’jel esteke’j Eskistoqenik Ni’kmaq Amalkewinu’k, ne’kaw pile’l ikatutijel ut-amalkewaqennmuaq, aqq me’ siawipema’tutijel sa’qewe’l ‘lnue’l amalkewaqnn esteke’j Koju’a.

Ektu nemi’tu’n me’ napwi’kaqen, ji’ksetemen aqq nemitun me’ jiksetemaqene’ji’j aqq napwi’kaqenji’jel ujit nt-pipukaqenminen aqq nt-amalkewaqennminal, we’jittesk teluisik ta’n tett Native Dance database.

References

Books

Biard, Pierre.  1616/1894-1901. “Relation of New France, of Its Lands, Nature of the Country, and of Its Inhabitants.”  In Jesuit Relations and Allied Documents.  Ruben Gold Thwaites, ed. Vol. 3 & 4.  New York:  Pageant Book Company. Available online at:
http://www.collectionscanada.ca/jesuit-relations/h19-151-e.html

Maillard, Abbé Antoine Simon Pierre. (1758.) An Account of the Customs and Manners of the Micmakis and Maricheets Savage Nations, Now Dependent on the Government of Cape-Breton.  From an original unpublished French manuscript letter.  London: Printed for S. Hooper and A. Morley at Gay’s Head, near Beaufort Buildings in the Strand.

Rand, The Rev. Min. Silas Tertius. (1894 & 1971.)  Legends of the Micmacs.  New York and London:  Longmans, Green, and Co.  & New York:  Johnson Reprint Corporation.

Whitehead, Ruth Holmes. (1988.)  Stories from the Six Worlds: Micmac Legends.  Halifax, Nova Scotia: Nimbus Publishing Limited.

Whitehead, Ruth Holmes, and Harold McGee. (1983.)  The Micmac:  How Their Ancestors Lived Five Hundred Years Ago. Halifax: Nimbus.

Whitehead, Ruth Holmes. (1980.) Elitekey:  Micmac Material Culture from 1600 A.D. to the Present.  Halifax:  The Nova Scotia Museum.

Articles

Francis, Bernie. 1968. “Ben Christmas: Chants and Customs.”  In Cape Breton’s Magazine 25, 9-12.

Hagar, Stansbury.  1895. “Micmac Customs and Traditions.”  In American Anthropologist, 8, 31-41.

Johnson, Patrick. 1996. “The Mi’kmaq.” In The Encyclopedia of North American Indians,
Frederick E. Hoxie, ed. New York: Houghton Mifflin Company, 376-378. Also available at http://mrc.uccb.ns.ca/mikmaq.html

Sable, Trudy. 1998. “Multiple Layers of Meaning in the Mi’kmaw Serpent Dance.” In Papers of the 28th Algonquian Conference. University of Manitoba, 329-340.

Unpublished Resources

Dennis, Clarissa Archi

© 2024 This project was made possible with the support of the Department of Canadian Heritage through Canadian Culture Online
Indigenous Dance